Aktuāli

Cienījamie apmeklētāji!

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju (MK rīkojums Nr.105 ) Jelgavas pils muzejs  no 17.marta līdz 14.aprīlim apmeklētājiem būs slēgts.

Informēsim mājas lapā un aicināsim uz muzeju, tiklīdz tas būs iespējams.

Paldies par sapratni!

LLU administrācija