Muzeja vēsture

1961. gada rudenī pirms pils pēdējā korpusa nodošanas ekspluatācijā tika organizēta izstāde, kura izvietota trīs telpās. Izstādīti celtniecības laikā savāktie atradumi un 250 fotoattēli, kuros parādīta pils atjaunošana.
Kolekcija auga un 1963. gadā pilī ieradās pirmie ekskursanti. Viņiem piedāvāja iepazīties ar izstādītajiem materiāliem un izstaigāt atjaunotās pils telpas maršrutā: rektorāts – vestibils – aula – bibliotēka – Pārtikas tehnoloģijas fakultāte – Augu aizsardzības katedra, un uzzināt pils vēsturi. Pils apmeklētāju skaits pieauga, un Rīgas ekskursiju biroju maršrutos un Rīgas jūrmalā esošo kūrorta apmeklētāju grupu izbraukumos iekļāva arī Jelgavas pils apskati.
1964. gadā ar Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (LLA) rektora Pāvila Zariņa gādību muzeja ierīkošanai ierādīja speciālu telpu. Muzeja izveidē aktīvi piedalījās arī pils atjaunotāji.
1968. gada 14. jūnijā apritēja 230 gadi kopš Jelgavas pils pamatakmens ielikšanas. Atzīmējot šo notikumu, tika atklāts LLA sabiedriskais muzejs, kura uzdevums bija iepazīstināt interesentus ar pils vēsturi. Apmeklētāju apskatei tika piedāvātas pils iekštelpas un pils rekonstrukcijas gaitā atrastie priekšmeti. Šīs ekskursijas vadīja LLA fotogrāfs un muzeja darba entuziasts Ādolfs Butkēvics. Priekšmetu skaits strauji auga un radās nepieciešamība tos uzskaitīt, sistematizēt un zinātniski izvērtēt. Pirmās LLA muzeja ekspozīcijas izveidotājs bija pils celtniecības darbu vadītājs Jānis Zirdziņš. Viņš arī vadīja muzeja telpas pārbūvi, palīdzēja izgatavot stendus un sagatavoja priekšmetus ekspozīcijai. Tieši viņa fotogrāfijās fiksēti pils atjaunošanas darbi.
1972. gadā Jelgavas pils vēstures muzejs tika pārveidots par LLA vēstures muzeju. Tika saglabāta daļa pils vēsturei veltītā ekspozīcija, bet otra daļa tika papildināta ar LLA vēsturi.
1988. gadā tika izveidota jauna ekspozīcija “Jelgavas pilij – 250”Ekspozīcijas autori bija Leonīds Eltermanis un Juris Students. Muzejā strādāja arī Aina Berga (muzeja darbiniece no 1984. līdz 1987.gadam), kura vadīja sabiedrisko gidu nodarbības un izveidoja muzeja padomi. L.Eltermanis (vadītājs no 1987. līdz 1992. gadam) lielu uzmanību pievērsa LLA vēstures pētīšanai – tika vākti arhīvu materiāli, dokumenti un fotogrāfijas, ko varēja apskatīt izstādē “Latvijas Lauksaimniecības akadēmijai – 50”.
Didzis Lībietis (vadītājs no 1992. līdz 1997.gadam) pievērsās pils restaurācijas darbiem un vēsturiskajai izpētei, kā arī jaunieguvumu uzskaitei un sistematizācijai. Viņš bija arī Rundāles pils muzeja filiāles “Kurzemes hercogu kapenes” vadītājs.
Gintas Linītes (vadītāja kopš 1997. gada) pārziņā nonāca pils restaurācijas darbos atklātās Livonijas ordeņa jeb vecās Jelgavas pils pagrabtelpas un atrastie unikālie priekšmeti – portāla čuguna lējumi (16. – 17. gadsimts), kas papildināja muzeja ekspozīciju. 1999. gadā tika pārveidota arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) vēstures ekspozīcija.

LLU muzejā ir trīs ekspozīciju telpas, un katru gadu muzeju vidēji apmeklē vairāk nekā 10 tūkstoši LLU viesu, studentu un ārzemju tūristu. Jelgavas pili sevišķi iecienījuši tūristi no Skandināvijas valstīm un Vācijas.
Šodien muzejs pētī Jelgavas pils vēsturi, arhitektūru, būvvēsturi, interjera apdari un iekārtojumu kontekstā ar Kurzemes hercogistes vēsturi attiecīgajā laika posmā.
Muzeja darbinieki pēta, saglabā un popularizē arī augstākās lauksaimniecības izglītības un LLU vēsturi.
Muzejs administratīvi pakļauts LLU Komunikācijas un mārketinga centram.
Kontaktinformācija: muzejs@llu.lv, tālrunis: 63005617, mājas lapa: www.jelgavaspils.lv, twiiter: @Jelgavas_pils

Pils