Skip to main content

Lepojamies! Jelgavas pils muzeja vadītājai Gintai Linītei piešķirs Jelgavas Goda rakstu

Ginta Linīte

23. maijā Jelgavas pilsētas svētku laikā tiks pasniegti pilsētas augstākie apbalvojumi jelgavniekiem, kuri ar savu darbu popularizē pilsētas vārdu un sniedz ieguldījumu tās attīstībā. Šogad viņu vidū arī LLU Jelgavas pils muzeja vadītāja Ginta Linīte, kura par ilggadēju un profesionālu darbu Jelgavas un Zemgales kultūras mantojuma popularizēšanā saņems Goda rakstu.

Gintas Linītes organizatoriskā un profesionālā darbība ir cieši saistīta ar LLU Jelgavas pils muzeju jau vairāk kā 20 gadus, kad 1997. gadā viņa sāka pildīt muzeja vadītājas pienākumus.  Viņa pēta un popularizē Jelgavas pils vēsturi, sniedz informāciju par tās būvvēsturi un iekārtojumu Kurzemes un Zemgales hercogistes vēstures attiecīgā laika perioda kontekstā, kas cieši savijies ar Jelgavas pilsētas attīstību. G. Linītes vadībā ir izstrādāta Jelgavas pils mājaslapa, Jelgavas pils informatīvie materiāli, papildināts Jelgavas pils muzeja piedāvājums ar atbilstošām programmām tūristiem, tādējādi veicinot tūristu skaita pieaugumu Jelgavas pilī no Latvijas un ārvalstīm, kas kopumā sekmē tūristu skaita pieaugumu Jelgavas pilsētā.

G. Linīte regulāri organizē un koordinē vēstures konferences, mākslas darbu izstādes Jelgavas pilī, konsultējusi un vadījusi vairākus projektus – Latvijas Valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas projekti “Autentiskas 19. gs. princeses tērpa kopijas izgatavošana Jelgavas pils muzeja izglītojošās programmas “Kurzemes un Zemgales princeses mīlestības vēstuļu darbnīca”” un “Jelgavas pils – laikmeta spogulis. Dokumentālās īsfilmas un virtuālās spēles Jelgavas pils – laikmeta spogulis izveide”. Tāpat darbojusies Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Baltu vienotība zem saules” uzraudzības komisijā un kā konsultante piedalījusies Zemgales kultūras programmu projektu konkursa projektā “Zemgales sirds – no senatnes uz nākamību” un starptautiskajā Eustory projektā “Vēsture ap mums”. Ar savu darbību G. Linīte ir veicinājusi Jelgavas un Zemgales kultūras mantojuma popularizēšanu.

2001. un 2002. gadā ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu organizēja un piedalījās arheoloģiskajos izrakumos Jelgavas pils teritorijā dr. G.Zemīša vadībā.

G. Linīte ir Latvijas piļu un muižu asociācijas valdes locekle, pārstāv LLU K. Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” konsultatīvajā padomē un Piļu un muižu asociācijā, kā arī vada LLU muzeja padomi.