Skip to main content

Muzeju naktī Jelgavas pils aicina doties romantiskās pastaigās tās apkārtnē

Muzeju nakts afiša

15. maijā Muzeju nakts pasākumu ietvaros Jelgavas pils vārti tiks vērti, aicinot apmeklētājus no plkst. 19.00 līdz plkst. 22.00 mūzikas pavadījumā izbaudīt pavasara vakara vēlo pastaigu pils pagalmā un parkā. 

Eiropas organizētais ikgadējais Muzeju nakts pasākums šogad noris ar devīzi "Robežas", un Jelgavas pils, kas sastāv no četriem spārniem, vērs vārtus, lai nojauktu telpiskās robežas un uz vienu vakaru ļautu justies vienotiem.

Muzeju naktī ikviens interesents varēs izstaigāt 7,4718 hektāru plašo Jelgavas pils parku, kā arī iegriezties grandiozajā, 5000 kvadrātmetru lielajā pils pagalmā, lai baudītu baroka laika noskaņu, mūzikas pavadījumā vērojot pils fasādes saulrieta krāsu spēles. 

Lai gan šogad izstaigāt Jelgavas pils telpas klātienē nebūs iespējams, piedāvāsim to izdarīt virtuāli, apmeklējot Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) mājaslapu.

Pasākuma ietvaros būs iespēja izstaigāt pils parka romantisko tiltiņu, kurš šķērso kanālu, kā arī apskatīt pils apkārtnē augošos dižkokus – zirgkastaņas, ozolu un pelēcīgo apsi. Jelgavas pils parks izveidots 1817. gadā agrāko pils vaļņu vietā un viens no tā atpazīstamākajiem objektiem ir Gubernatora saliņa, kas parku padara par vienu no skaistākajiem pastaigu maršrutiem Jelgavā.

Jelgavas pils Muzeju naktī nojauks ne tikai telpiskās robežas starp pils pagalmu un parku, bet arī robežas, ko ieviesis laika ritējums zināšanās par pils vēsturi, tradīcijām un simboliem, kas saistīti ar pasākuma pastaigu maršrutu, jo ikvienam kokam parkā un ikvienam bruģakmenim ir savs stāsts.

Parkā augošie koki ir tradīcija, kas iedibināta 1971. gadā, kad pirmajā studiju dienā jaunuzņemtie studenti iestādīja kociņu, tā kuplinot parku un iemūžinot savas studentu dzīves sākumu. Zem koka saknēm tika guldīta kapsula, kas bija attiecīgā laika liecība, un tajā vienmēr uzsvērts lepnums par savu augstskolu, apņemšanās augstu turēt savas augstskolas godu un izteikta cerība, ka iestādītais “Draudzības koks” aicinās kopā studiju biedru satikšanās reizē. Tā kā parkā ar gadiem vietas jauniem kokiem palika arvien mazāk, kopš 2012. gada koki vairs netiek stādīti, bet tiek likts bruģakmens “Akadēmiskajā ceļā”, tādējādi veidojot mozaīku un absolventiem atgādinot par studiju laiku Jelgavā.

Ņemot vērā epidemioloģiskos apstākļus, Rundāles pils muzeja ekspozīcija "Kuzemes hercogu kapenes" Muzeju naktī nebūs apskatāma.

Tie, kuri nebūs paspējuši apciemot Jelgavas pils parku Muzeju naktī, to aicināti darīt sev ērtā laikā bez maksas, savukārt pils pagalms maijā atvērts sestdienās un svētdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00. Tuvojoties vasaras sezonai, aicinām apmeklētājus sekot līdzi epidemioloģiskai situācijai valstī un pils darba laikam www.jelgavaspils.lv.