Skip to main content

Piedaloties Norvēģijas vēstniekam Latvijā atklāj izstādi Jelgavas pilī

LLU Aulas foajē atklās izstādi par EEZ un Norvēģijas grantiem Latvijā

No 11. aprīļa līdz 18. maijam LLU Aulas foajē Jelgavas pilī apskatāma izstāde "EEZ un Norvēģijas granti Latvijā", ko organizē Norvēģijas vēstniecība sadarbībā ar LLU un Finanšu ministriju. Izstādes atklāšanā piedalījās Norvēģijas vēstnieks Latvijā Kristians Ēdegors, LLU rektore Irina Pilvere un Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Izstāde atspoguļo Latvijas un Norvēģijas sadarbību EEZ un Norvēģijas grantu ietvaros kopš 2004. gada dažādās jomās, izceļot labās prakses piemērus un atspoguļojot tos fotogrāfijās. Tāpat izstādē apskatāmi EEZ un Norvēģijas grantu šobrīd Latvijā īstenojamie sadarbības projekti, kā informē Norvēģijas vēstniecības Rīgā padomniece Iveta Medvida.

Kopš Latvija 2004. gada 1. maijā iestājās Eiropas Savienībā (ES) un kļuva par pilntiesīgu Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalsti, tai ir pieejams finansējums, ko sniedz divi finanšu instrumenti jeb granti, kas tika radīti kā daļa no Eiropas Ekonomikas zonas paplašināšanās līguma - EEZ grants, ko veido Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas iemaksas, un Norvēģijas grants, ko pilnībā finansē Norvēģija.

Abu finanšu instrumentu ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros, kā arī stiprināt attiecības starp Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un 15 Eiropas saņēmējvalstīm, tostarp Latviju.

Kopš 2004. gada Latvijā ar EEZ un Norvēģijas grantu atbalstu ir realizēti simtiem lielu un mazu Norvēģijas un Latvijas sadarbības projektu tādās jomās kā klimata un vides aizsardzība, kultūras mantojuma saglabāšana, zaļās inovācijas, tieslietas, reģionālā attīstība, pilsoniskā sabiedrība, pētniecība un izglītība un citās. Izstāde iepazīstina ar daļu no šiem projektiem, piemēram, LLU pētījumu par graudaugu inovatīvu izmantošanu cilvēku veselībai, Atkarīgo centra izveidi Olaines cietumā, Raiņa un Aspazijas muzeju atjaunošanu, zema enerģijas patēriņa ēkas "Nīcas sporta halle" jaunbūvi, platformas "Mana balss" attīstīšanu, Rēzeknes Zaļās sinagogas restaurāciju un citiem.

Pirms izstādes atklāšanas Norvēģijas vēstnieks tikās ar LLU vadības pārstāvjiem, lai iepazītos ar universitātes darbību un diskutētu par ciešāku sadarbību starp LLU un biozinātņu un tehnoloģiju  universitātēm Norvēģijā.  Īpaša uzmanība sarunās pievērsta LLU īstenotajām veterinārmedicīnas studijām LLU, kas ieguvušas starptautisku nozares akreditāciju un varētu interesēt arī norvēģu jauniešus.